top of page
HD Uras web behance 8-03.jpg

WHEEZYLAB

2020

HD Uras web behance 8-04.png

HD URAS

Yapı sektörüne yön vermek için ilham verici tasarımlarına ek olarak genç ve dinamik altyapısı ile Ankara merkezli kurulmuştur. Temel ilke olarak hem çalışanları hem müşterilerine pozitif ve proaktif olma hedefinin yanısıra firmanın temel amacı kaliteden ödün vermemek ve rekabetçi olmaktır. Firmanın yegane hedefi, gelişen ve büyüyen Ülke ekonomisinde kısa sürede yüksek istihdam sağlamak hem de sektöründe büyük pay sahibi olmaktır.
 

GÖREVLER

Firmanın kurumsal isim değişiminde öneri ve revizyon istenmemesi ile sadece marka çalışması yapılması kararlaştırılmıştır. Marka çalışmasında ise 2 noktanın firma için ön planda tutulması gerektiği belirlendikten sonra bu iki nokta olan güven ve kalite çizgileri tepe noktada birleştirilerek markanın ön plana çıkarılması ve müşteri gözünde güçlü hissettirmesi hedeflenmiştir.

HD Uras web behance 8-05.png

ANAHTAR

KELİMELER

HD Uras web behance 8-06.png

TEKNİK

PROFESYÖNEL

TECRÜBE

KALİTE

GÜVEN

İŞ BİTİRİCİ

YENİLİKÇİ

BÜTÜNLEŞTİRİCİ

UZMAN

LOGO

DETAYLAR

HD URAS logosu hazırlanırken firma ismi ön planda tutulmuştur. Logo oluşturulurken, teknik olarak inşaat sektörü

ve firma ismini hatırlatıcı olarak baş harfler kullanıldı. H, D ve U harfleri ile sektörel inşaat iskelet görünümü

tasarlandı İnce, zarif görünümü ile yenilikçi ve gelecek hedeflerini önde tutmak aynı zamanda simetri ve renkler

ile güvenin ön planda tutulması hedeflendi.İsim bileşenlerinden çıkan fikir ve firma sahiplerinin hikayesi doğrultusunda logo tamamlanmıştır..

HD Uras web behance 8-07.png
HD Uras web behance 8-08.png

SİYAH & BEYAZ
GÖRÜNÜM

HD Uras web behance 8-09.png
HD Uras web behance 8-10.png

LOGO

KULLANIM 

Logonun değişken ortamlara adapte olabilmesi ve tüm ihtiyaç hallerinde kullanılabilmesi için dikey ve yatay kullanımları yanı sıra sadece yazı ve amblem kullanılması da ön planda tutuldu.

HD Uras web behance 8-11.png

MOTTO

OLUŞUMU

Firma logosunda kullanılan çağdaş ve teknik çizgiler ile firmanın 2 önemli hedefi güven ve kalitenin birleştirilmesi ile motto yaratılmıştır. Aynı zamanda firmanın engin bilgi birikimine de vurgu yapılmış ve müşteri karşısındaki algı güçlendirilmeye çalışılmıştır.

HD Uras web behance 8 web aktarım -12.pn

ENGİN BİLGİ
&
ÇAĞDAŞ ÇİZGİ

TİPOGRAF

SEÇİMİ

2000 yılına dayanan Futura yazı tipi ailesinden ilham alınarak üretilen bu font; sans serif olup modern görünümünün yanı sıra maskülen ve geometrik yapıya sahip olduğundan bu yazı tipi seçilmiştir.

HD Uras web behance 8 web aktarım -13.pn

RENK PALETİ

OLUŞUMU

Logonun değiken ortamlara adapte olabilmesi ve tüm ihtiyaç hallerinde kullanılabilmesi için dikey ve yatay kullanımları yanı sıra sadece yazı ve amblem kullanılması gereken durumlar için de hazırlanmıştır.

HD Uras web behance 8 web aktarım -14.pn

PATTER

DETAYLAR

Patern oluşturulurken logodan ilham alınmış olup yaratılan logo parçalarından oluşan pattern bütünleştirme ve güven verme üzerine tasaralanmıştır.

HD Uras web behance 8 web aktarım -15.pn
HD Uras web behance 8 web aktarım -16.pn
bottom of page